Napisz do nas

Zapraszamy do korespondencji z nami. Jeśli myślisz o remoncie lub budowie nowego dachu napewno będziemy wstanie doradzić.

Przykładowa oferta:


 


Teskolep G

Opis produktu:

TESKOLEP-G jest roztworem asfaltu przemysłowego lub lepiku asfaltowego w rozpuszczalniku organicznym wraz z dodatkami uszlachetniającymi zwiększającymi przyczepność do betonu, konstrukcji stalowych i drewna.

Przeznaczenie:

  TESKOLEP-G - roztrór asfaltowy przeznaczony do:

 • gruntowania podłoży betonowych oraz wszelkich elementów budowlanych pod papowe instalacje przeciwwodne
 • konserwacji konstrukcji metalowych
 • zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów drewnianych

Sposób stosowania:

Roztwór nanosi się na suche jak i lekko wilgotne podłoże, oczyszczone z zanieczyszczeń w temperaturze +5oC. W chłodniejsze dni dla łatwiejszego prowadzenia prac należy opakowanie TESKOLEPEM – G wstawić do ogrzewanego pomieszczenia. W zależności od stanu podłoża gruntowanego zużycie wynosi 0,4÷0,8 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu warstwy grubości od 0,5÷1mm. Czas tworzenia powłoki uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz stan podłoża lecz nie powinien przekraczać 12 godz.Teskolep L

Opis produktu:

TESKOLEP-L lepik asfaltowy jest jednorodną masą o konsystencji pastowatej, w kolorze czarnym przeznaczonym do stosowania na zimno.

Przeznaczenie:

 • TESKOLEP-L - klejenie papy do podłoży betonowych, zagruntowanych wcześniej TESKOLEPEM–G

 • wielowarstwowego sklejania papy
 • wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych siatek polipropylenowych
 • wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej

Sposób stosowania:

Lepik asfaltowy TESKOLEP–L nanosi się na powierzchnie oczyszczoną i suchą nakładając cienką warstwę za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5÷25 minut, czyli po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki uzyskuje się smarując zarówno podłoże jak i lewą stronę papy. Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5÷20oC. Zużycie w zależności od rodzaju podłoża od 0,8÷1,2kg/ m2.Teskolep K

Opis produktu:

TESKOLEP-K jest roztworem asfaltów w rozpuszczalnikach z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i dodatków uszlachetniających zwiększających przyczepność do pap asfaltowych.

Przeznaczenie:

  TESKOLEP-K - jest masą asfaltową przeznaczoną do :

 • konserwacji starych pokryć dachowych
 • wykonywania izolacji betonów z zastosowaniem wkładki zbrojącej oraz bez wkładek po uprzednim zagruntowaniu TESKOLEPEM–G
 • wypełniania małych szczelin i ubytków pokryć dachowych

Sposób stosowania:

Lepik asfaltowy TESKOLEP–K Masę nanosi się na suche i oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże, za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy w temperaturze +5oC. W chłodniejsze dni dla łatwiejszego wykonywania prac należy opakowanie z TESKOLEPEM–K wstawić do ogrzewanego pomieszczenia. W zależności od stanu podłoża zużycie wynosi 0,5÷1,0 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu warstwy grubości. Zaleca się wykonywanie przynajmniej dwóch warstw pokrycia, warstwy nanosi się zawsze po wyschnięciu poprzedniej. Masę stosuje się wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń.Źródło: www.tesniwki.com.plSiplast Primer®

Zastosowanie:

Do oczyszczania i gruntowania: betonu, wylewek betonowych, ław budowlanych, ścian i fundamentów, podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych, starych pokryć papowych, starych i nowych blach stalowych, blach ocynkowanych pod papy zgrzewalne i na obróbki dachowe, drewna na zewnątrz i w gruncie.

Charakterystyka:

Średnia wydajność w zależności od stanu podłoża wynosi 0,10-0,25 kg/m2

Pojemność pojemnika 30l

Preparat schnie około 2,5 godzinyŹródło: www.siplast.icopal.pl/

Copyright © 2010 Anderexim

Projekt i wykonanie: Pro-Link Pro-Link